Od umerenog do radikalnog pesimizma: Razmišljanja povodom učešća na oksfordskoj konferenciji o uticaju EU krize na Balkan


Da li je na Zapadnom Balkanu zbog razorne ekonomske krize i nestanka Evropske unije kao uzora delegitimisan ceo postkomunistički model demokratskog kapitalizma? Početkom marta učestvovao sam na još jednoj konferenciji o uticaju ekonomske krize u Evropskoj uniji na Jugoistočnu Evropu. Specifičnost pristupa organizatora ovog skupa – Othona Anastasakisa koji rukovodi balkanskimstudijama na Saint Antony’s koledžu u Oksfordu, bila je […]